Spis Powszechny 2021

Mōmy to

Dogodali my sie w sprawie Spisu Powszechnego 2021.
23 podmioty śląskiej polityki (partie, stowarzyszenia, blogerzy, politycy i inksi). Wszyscy w jednej sprawie – zobowiązujemy się do współpracy na rzecz promocji deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań organizowanego w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.
W ramach naszego porozumienia będziemy podejmować zarówno wspólne, jak i indywidualne, działania promujące możliwość deklarowania w formularzu spisowym narodowości śląskiej oraz języka śląskiego. Poprowadzimy akcje informujące o zasadach udziału w Spisie. Celem profesjonalnego wsparcia technicznego i logistycznego dotrzemy do tych osób, które chcą uczestniczyć w Spisie, a nie mają ku temu możliwości – osoby starsze, z niepełnosprawnościami i te wykluczone cyfrowo. Będziemy także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Spisu.
Zobowiązujemy się również do partnerskiej współpracy przy realizacji powyższych celów tak wspólnie w obrębie tej akcji, jak i indywidualnie.
Wszystkie nasze działania i akcje opisane będą na stronie slonzoki.pl
Stonger together

narodowość śląska