O nas

My Śląskie Perły jesteśmy grupą zaangażowaną na różnych płaszczyznach społecznych.
Przestrzeganie praw kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych jest dla nas szczególnie ważne. Nasze prace skupiają się na działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, w celu upowszechniania i ochrony praw dziecka, a także na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz równych praw kobiet i mężczyzn.
Naszymi działaniami chcemy uwrażliwić wszystkich na wykluczenie, dyskryminację, sytuacje i przepisy, działania rządu, które ograniczają prawa i wolności.
Dążymy do pełnej i prawdziwej integracji, przestrzegania praw człowieka. Zależy nam na wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.
Nie zgadzamy się ze wszelkimi formami rasizmu, nacjonalizmu i nietolerancji. Działamy na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Uważamy, że każdy ma prawo do godnego życia, wolności i bezpieczeństwa. Ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich są bardzo ważne, dlatego potrzebne są działania wspomagające rozwój demokracji.

Śląsk nie tylko węglem stoi, ale i wartościami, które chcemy pielęgnować. Zawsze różnorodny, otwarty na Europę i świat. Piękny swoim językiem, tradycją i rodziną.

ŚLĄSKIE PERŁY - SIŁA, KTÓRA DRZEMIE W NAS